logo Almeer Toegankelijk: 
vierkant blokje links naast de naam met hoofdletter A in licht blauwgroen met witte randen eromheen op lichtzwarte achtergrond. Dit alles in een rechthoekig blok met ook witte rand eromheen
Afbeelding logo Almeer Toegankelijk: vierkant blokje links naast de naam met hoofdletter A in licht blauwgroen met witte randen eromheen op lichtzwarte achtergrond. Dit alles in een rechthoekig blok met ook witte rand eromheen. Dit logo is mede ontworpen door Kirsten Roth van www.cursusinkscape.nl, link→ https://www.cursusinkscape.nl/

Omdat het “kleinste kamertje” van het GROOTSTE belang is om mee te blijven doen!


Wist je dat ieder mens, jong en oud, met en zonder handicap of chronische ziekte, gemiddeld 6 keer per dag gebruik maakt van het toilet?

Almere heeft op dit moment (dec 2023) 226.341 inwoners en dat betekent dus 1 miljoen, 358 duizend en 46 toiletbezoekjes PER DAG! En dan zijn de toiletbezoekjes door studenten, werknemers, toeristen, zakenlui en dagjesmensen van buiten Almere nog niet eens meegerekend.

Voor al die bezoekjes aan het “kleinste kamertje” zijn er natuurlijk een heleboel nodig. Niet alleen bij je thuis, maar juist ook als je onderweg bent of bij je werk of studieplek, is een bruikbaar toilet een must.

Niet alleen in stadscentra, maar ook in buurthuizen, gezondheidscentra, gebedshuizen, natuurgebieden, of bij festivals en evenementen, in scholen, bij sportlocaties en in winkels en horeca heeft ieder mens daar immers behoefte aan. Helaas zijn er nog veel te weinig toegankelijke toiletten voor al die bezoekjes.

AANGEPASTE toegankelijke toiletten, die qua afmetingen groot genoeg zijn, en qua inrichting voorzien zijn van alle noodzakelijke basisbenodigdheden, zijn er in Almere helaas helemaal nog niet en ook in de rest van Nederland zijn ze nog nauwelijks te vinden.

Maar er is hoop; want de ontwerpen voor dergelijke, in de praktijk echt bruikbare, toegankelijke, aangepaste toiletten zijn, dankzij een mooie samenwerking tussen Gemeente Almere, Floriade BV en ALMEER TOEGANKELIJK, begin 2022 gemaakt.

Tijdens de FLORIADE EXPO 2022 zijn deze ontwerpen bij wijze van proef in tijdelijke units gerealiseerd, waardoor bezoekers deze in de praktijk konden uittesten. Bezoekers waren blij verrast en zeer positief, dat deze ruime, toegankelijke toiletten er waren.

Voorbeelden van de ontwerptekeningen vindt je hieronder:
Let op: deze tekeningen zijn specifiek ontworpen om te passen in de tijdelijke units op de Floriade EXPO 2022. Alle afmetingen en inrichtingsdetails voor nieuwe toiletten zijn dan ook altijd maatwerk en afhankelijk van de beoogde locatie.

Afbeelding van ontwerptekening  in zwart-wit van vierkant toegankelijk toilet van 3 m x 3m. Aan de achterwand in het midden het toilet met aan beide kanten ernaast 1m vrije ruimte. Wastafel, handdoekenrekje, prullenbak, zeeppompje e.d. allemaal ingetekend aan de rechterwand. Deur met handgreep over de hele breedte ingetekend links vooraan.
Afbeelding van ontwerptekening in zwart-wit van vierkant toegankelijk toilet van 3 m breed bij 3m diep. Aan de achterwand in het midden het toilet met aan beide kanten ernaast 1m vrije ruimte. Wastafel, handdoekenrekje, prullenbak, zeeppompje e.d. allemaal ingetekend aan de rechterwand. Deur met handgreep over de hele breedte ingetekend links vooraan.
Dit ontwerp is mede tot stand gekomen door samenwerking met Robin de Nier, 3D modelleur/tekenaar.
link→ https://www.linkedin.com/in/robin-de-nier-99904310b/?originalSubdomain=nl
Afbeelding van ontwerptekening  in zwart-wit van rechthoekig toegankelijk toilet van 3 m breed x 6m diep.  In de achterste helft van de ruimte is de verrijdbare douchebrancard en tillift ingetekend. In de voorste helft van de ruimte staat links langs de wand het toilet met beugels en daar schuin tegenover de wastafel, prullenbak, handdoekenrek en kledinghaken e.d. Deur met handgreep over de hele breedte ingetekend links vooraan.
Afbeelding van ontwerptekening in zwart-wit van rechthoekig toegankelijk toilet van 3m breed bij 6m diep. In de achterste helft van de ruimte is de verrijdbare douchebrancard en tillift ingetekend. In de voorste helft van de ruimte staat links langs de wand het toilet met beugels en daar schuin tegenover de wastafel, prullenbak, handdoekenrek en kledinghaken e.d. Deur met handgreep over de hele breedte ingetekend links vooraan.
Dit ontwerp is mede tot stand gekomen door samenwerking met Robin de Nier, 3D modelleur/tekenaar. link→ https://www.linkedin.com/in/robin-de-nier-99904310b/?originalSubdomain=nl

Wil je meer weten over deze ontwerptekeningen, neem dan contact op. Ik vertel je er graag meer over.

Wil je (delen van) deze tekeningen gaan gebruiken, dan mag dat, met bronvermelding, copyrightgegevens van ALMEER TOEGANKELIJK en een link naar deze website, natuurlijk altijd.

ALMEER TOEGANKELIJK zet zich continue in, om op steeds meer locaties beter toegankelijke, aangepaste toiletten te (laten) realiseren. Met gedetailleerde kennis van, en praktische ervaring met, afmetingen, inrichtingen en materialen. Juist ook voor aangepaste ruimtes met mogelijkheden, om volwassenen liggend te kunnen verzorgen.

Daarbij hoort ook het geven van advies over cruciale basiszaken als een douchebrancard en doucheaansluiting, en een elektrische tillift (of plafondlift) met bijbehorende tildoeken. Maar ook extra kledinghaken op verschillende hoogtes, een lange passpiegel aan de wand en bv. een eenvoudig bereikbaar en bruikbaar plankje, om je stoma-of katheterspullen hygiënisch neer te kunnen leggen.

Ook mensen met een handicap of chronische ziekte willen immers “gewoon naar het toilet” kunnen.

Geschikt sanitair levert altijd meer op, dan de investering in tijd en geld, die nodig is om dat te realiseren.

ALMEER TOEGANKELIJK helpt je graag verder.
meerweten@almeertoegankelijk.nl